MÈTODES D’EDUCACIÓ a través DE LA DANSA I LA MÚSICA PER A INFANTS:

A CÀRREC DE EVA MAS 
“L’esperit abans que la lletra, el cor abans que l’intel·lecte” (Maurici Martenot (parís 1988- Clichy 1980)
L’objectiu principal d’aquest curs és donar èines al mestres per aplicar a les distintes etapes de desenvolupament dels infants, que siguin dinàmiques i coherents duran les quals es pren consciencia del cos i coordinació, es desenvolupa la creativitat, la consciencia musical i de la pròpia veu, l’assimilació rítmico-melòdica i dels conceptes musicals com compàs, melodia, harmonia, ritmes, cadència, frases i períodes, canons… Existeixen molts altres mètodes que comparteixen maneres de fer i que donen prioritat al camp de la expressió i al fet de considerar la música i el moviment corporal com eines indiscutibles en el camí del bon desenvolupament de l’ésser humà , del l’autoconeixement i del descobriment dels propis talents i que comparteixen en el medi de aplicació el joc sensorial, la integració de lo rítmic, lo melòdic i l’emocional com el sistema E.J Dalcroze, Kodaly, Martenot o el de Willems que més endavant en altres tallers poden ser també interesants d’explorar.
En aquest curs presento el meu propi mètode, que anomeno “ mètode d’integració moviment-so” resultat del propi aprenentatge i experimentació com a docent en aquesta bassant artístic pedagògica desde fa més de 20 anys i un sistema de aprenentatge de la música a través de la percussió amb instruments d’arreu del Mon , el i Orff Wytack que també comparteixen les premisses educatives exposades. Dedico també en aquest curs un apartat a la Veu i les cançons i un altre on ens centrarem en aprendre diferents danses i jocs rítmics d’arreu del Món i de pròpia inventiva per a la educació musical , rítmica i psicomotriu.
Totes les seccions ( tallers) del curs són sempre actius i participatius.
Aquest curs està subdividit en 4 sesions totes relaciones entre si, de 3 hores de duració cadascuna, dividits en els blocs següents:
El Métode Integració moviment-so
– Introducció: que és? – Medis i instruments – Organització d’una clase
El Métode Orff Wytack (ensenyança de la música a través dels instruments de percussió)
– Introducció – Medis i instruments
– Organització d’una clase
Danses i jocs rítmics.
Recollits de la pròpia experiència com ensenyant en aquest camp i aplicables en les diferents etapes per a l’educació musical dels infants i ordenades des de els 0 anys fins als 12 anys .
Com treballar la veu, la respiració i la emissió vocal amb els nens, la seva preparació psicofísica i recull de cançons i canons.

dates del taller:                                                                                           preu:

8 d’octubre                                                                                             sessions soltes 170 euros

29 d’octubre                                                                                           dos blocs   280 euros

26 de novembre                                                                                    tres blocs 300 euros

17 de decembre                                                                                    quatre blocs 370 euros

possibilitat de dinar al propi Centre (avisa per endevant) : 7 euros