Cuida’t i gaudeix la vida en tota la seva bellesa.

Harmonia és una associació sense afany de lucre  que neix de la convicció que la salut i la bellesa son atributs inherents a la persona.

Per tant no són una capa de vernís que ens cobreix ; no es quelcom que s’afegeix per ésser acceptables, es part de la nostra natura.

En conseqüència  l’anhel de salut i bellesa es un impuls innat. La expressió natural del jo dotat de poder a través del amor.

Es per això que quan tots els nivells de la nostra existència , des de la manera de menjar,i dormir fins a la manera de pensar i jugar, estan d’acord amb els nostres patrons innats de energia , vivim d’acord a la nostra constitució. No hi ha mes gran plaer que el que se’n deriva d’aquesta harmonia del ser.

Per tan el nostre objectiu es trobar  aquest equilibri i investigar la manera de mantenir-lo per poder romandre sans . Des de aquest esperit d’investigació trobarem el camì cap a la gracia i la felicitat, font de total bellesa.

Finalment t’animem a participar en els nostres tallers i teràpies individualitsades.  Consulta els Actes Programats. Endinsa’t en la harmonia i la bellesa del Montseny , estigues a casa nostra el temps necessari per guarir la teva salut i prendre consciència del moment vital en que et trobes.

 

corredor del Montnegre